Cari Karir

img
img
img
img
shape
shape
logo_kampus
Ahli Tambang dan Geologi

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.5jt - 6.8jt

logo_kampus
Ahli Teknik Biologi

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.1jt - 5.7jt

logo_kampus
Ahli Teknik Elektronik

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.6jt - 6.7jt

logo_kampus
Ahli Teknik Energi

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.1jt - 7.5jt

logo_kampus
Ahli Teknik Energi Angin

Kategori :

Transportasi, Distri ...

Gaji :

-

logo_kampus
Ahli Teknik Industri

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.9jt - 6jt

logo_kampus
Ahli Teknik Kimia

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.8jt - 6.5jt

logo_kampus
Ahli Teknik Lingkungan

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.9jt - 6jt

logo_kampus
Ahli Teknik Manufaktur

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.2jt - 5.8jt

logo_kampus
Ahli Teknik Material

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.7jt - 6.1jt

logo_kampus
Ahli Teknik Mekatronik

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.1jt - 6.2jt

logo_kampus
Ahli Teknik Mesin

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

4.6jt - 7.1jt

Top