Cari Karir

img
img
img
img
shape
shape
logo_kampus
Teknisi Laboratorium Dental

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

-

logo_kampus
Teknisi Laboratorium Non Klini ...

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.1jt - 5.3jt

logo_kampus
Teknisi Las

Kategori :

Arsitektur dan Konst ...

Gaji :

-

logo_kampus
Teknisi Mekanik Radio

Kategori :

Manufaktur

Gaji :

-

logo_kampus
Teknisi Museum dan Konservator

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.8jt - 5.8jt

logo_kampus
Teknisi Pembangkit Biomassa

Kategori :

Manufaktur

Gaji :

-

logo_kampus
Teknisi Pemetaan

Kategori :

Ilmu Pengetahuan & T ...

Gaji :

3.4jt - 5.7jt

logo_kampus
Teknisi Penerbangan

Kategori :

Transportasi, Distri ...

Gaji :

2.5jt - 3.5jt

logo_kampus
Teknisi Pengairan/Limbah Air

Kategori :

Sumber Daya Alam

Gaji :

3.3jt - 4.6jt

logo_kampus
Teknisi Penyiaran

Kategori :

Media dan Periklanan

Gaji :

2.4jt - 4.6jt

logo_kampus
Teknisi Perlengkapan Kamera da ...

Kategori :

Media dan Periklanan

Gaji :

3jt - 4.8jt

logo_kampus
Teknisi Pipa dan Saluran Air

Kategori :

Arsitektur dan Konst ...

Gaji :

-

Top