Cari Karir

img
img
img
img
shape
shape
logo_kampus
Dokter Gigi

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

5.1jt - 8.1jt

logo_kampus
Dokter Hewan (Veterinarians)

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

4.4jt - 6.3jt

logo_kampus
Dokter Pengobatan Preventif

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

-

logo_kampus
Dokter Spesialis Mata

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

-

logo_kampus
Dokter Umum (General Practitio ...

Kategori :

Ilmu Kesehatan

Gaji :

5.5jt - 8.5jt

logo_kampus
Dosen (Secara umum)

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

4.8jt - 9jt

logo_kampus
Dosen Bahasa Inggris dan Liter ...

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

logo_kampus
Dosen Ilmu Hukum

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

logo_kampus
Dosen Ilmu Komputer

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

logo_kampus
Dosen Ilmu Politik

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

logo_kampus
Dosen Psikologi

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

logo_kampus
Dosen Spesialis Kesehatan

Kategori :

Training dan Pendidi ...

Gaji :

-

Top